FAQ

Pár otázok, ktoré by ťa mohli zaujímať. Chýba tu niečo? Napíš nám!

 

Výhody by podľa nás boli ľahká dostupnosť, flexibilita, nemusíš nikam dochádzať, je to bezplatné a k ničomu sa nezaväzuješ. Ďalšou výhodou je anonymita. Na začiatku registrácie požadujeme len zistiť tvoje PSČ a vek, aby sme mali približný prehľad o vekovom zložení geografickom umiestnení našich klientov.

K nevýhodám patrí slabší ľudský kontakt, ktorý býva pre zotrvanie často kľúčový.

Treba však povedať, že výhody i nevýhody budeme hodnotiť priebežne i na záver projektu.
Projekt je hradený z finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR, takže sa neplatí nič.
Dĺžka programu sa môže pre niekoho javiť ako veľmi dlhá, lenže na zmenu zaužívaných zvykov je potrebný čas. Každý krok na ceste má svoje opodstatnenie. Niekto nebude mať problém urobiť niečo, čo druhý bude zvládať s ťažkosťami, a naopak. Dopredu je veľmi ťažké povedať, koľko kto bude vyžadovať času. Niekto to možno naozaj zvládne za kratšie obdobie. Zmeny ale treba overiť v praxi a stabilizovať. Môže sa stať, že sa ti nebude dariť dosiahnuť cieľ. Bude to vyžadovať opäť sa pozrieť na problém a prehodnotiť stratégiu.
V prípade, že budeš chcieť pracovať s programom samostatne, budeš mať sprístupnené jednotlivé úlohy tak, ako je to navrhnuté v systéme. Nutné je ale, aby si najskôr vyplnil úlohy, pretože bez toho sa ostatné stanovenom termíne (7 dní) neodomknú.
Ak ti program "bez terapeuta" nebude po čase vyhovovať, potom nám napíš a my ti s tým pomôžeme.

Program s terapeutom ti umožňuje v dohodnutom termíne komunikovať jedným z nás. Môžeš si kedykoľvek zvoliť preferovaný spôsob - chat, hlasový rozhovor alebo videorozhovor. Zatiaľ predpokladáme, že to bude trvať asi jednu hodinu. Ostatné možnosti zostávajú ako pri programe "Bez terapeuta"
Nie. Po dokončení registrácie nám príde e-mail. Potom rozhodneme, kto sa ti bude venovať.
Denník je dôležitá časť nášho programu. Spočiatku budeš môcť zaznamenávať len "Užívanie", teda to, koľko marihuany a kedy spotrebuješ. Skúšaj si ju zaznamenávať svedomito, aby si ty aj my videli tvoj pokrok.
Neskôr budú sprístupnené i ďalšie kategórie ako je aktivita, miesto, osoba, emócie a doprovodné myšlienky. Určite nemusíš zaznamenávať všetko. Stačí, keď si poznačíš to podstatné.
Ak budeš pracovať s terapeutom, potom on ti sprístupní tie položky, na ktorých sa dohodnete.
Podrobnejší popis, ako sa s denníkom pracuje nájdeš po prihlásení.
No v zásade by sa malo do denníka zaznamenávať čo najviac. Ide najmä o to, aby sme sa potom mohli oprieť o niečo konkrétne. Niekedy možno budeš mať pocit, že bude lepšie niečo zamlčať, aby to nevyzeralo, že nenapreduješ.
Z našej strany uvítame otvorenosť. Ide nám hlavne o to, aby si ty aj my mohli skutočne z nášho programu profitovať. A to bez istého rizika povedať pravdu nejde.
Áno je to možné. Najlepšie sa o tom porozprávať s terapeutom a dohodnúť sa na ďalšom stretnutí. Pokiaľ budeš pracovať s programom samostatne, tak prirodzene je to na tebe.
Áno. V tejto fáze neuvažujeme o automatickom odstránení tvojo konta po dlhšom období nečinnosti.
Áno je to možné. Vstup do nášho programu nenahradzuje psychoterapiu, hoci mnohé jej prvky máme spoločné. Náš program nie je miesto konzultácie psychiatrickej liečby.