Náš tím

Projekt akonehulit.sk je zameraný na pomoc ľuďom, ktorí cítia problém s užívaním marihuany. Cieľom projektu je poskytnúť komplexné odborné poradenstvo pri prechode z problematického konzumu k redukcii resp. k abstinencii. V rámci neho sa využívajú všetky dostupné spôsoby, ktoré nám v súčasnosti internet umožňuje - chat, hlasový hovor a videohovor.

Poradenstvo je poskytované tímom odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti závislostí a je financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. 

MUDr. Libor Kišš

MUDr. Libor Kišš

Psychiater so subšpecializáciou v adiktológii

Gestalt terapeut

Dlhoročná prax v práci so závislými

Mgr. Jana Beňušková

Mgr. Jana Beňušková

Psychológ

Vedie doliečovacie skupiny a individuálne poradenstvo pre závislých v Lepšia cesta, n.o.

Mgr. Lucia Lesayová Lukovičová

Mgr. Lucia Lesayová Lukovičová

Klinický psychológ

Psychodynamický psychoterapeut

Odborný garant Lepšia cesta, n.o.

Individuálna a skupinová terapia pre závislých